27/10/09

Καλιαρντά απο το Ωμέγα ως το Α


Επιτάφιος : γέρος συνοδευόμενος απο τεκνά

Ετρούσκα : τα καλιαρντά (αλλιώς λιάρντα)

Ετρούσκα : αλλιώς τζιναβωτός (δικός μας )


Ιμάντες : Εμείς

Ισάντες : εσείς

Ισαστάκα : στάσου


(σχετικά με την γλώσσα Καλιαρντά έχω να πω ενα μεγάλο μπράβο που ένας στρέητ ο Πετρόπουλος την μελέτησε την κατέγραψε και σώζεται μέχρι τις μέρες μας)
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget