10/12/09

Καλιαρντά απο το Ω εως το ΑΝάκα =αρνητικό μόριο , όχι , άνευ, δεν , χωρίς

Νισεστέ = ρούχο , ύφασμα, ένδυμα

Νταμίρα = χασίσι

Ντάνα = πουτάνα
Ντανιά = πουτανιά

Ντάπ = μαλακία

Ντούπ = ξύλο
Ντουπιάρω = δέρνω

Ντίκ = κοίτα , δες

Ντίλια = δόντια

Ντουά η και ντουλά = χρήματα
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget