10/1/10

Βίβλος εικονογραφημένη
Μια ομάδα αναρωτήθηκε πως θα μπορούσε να κάνει το βιβλίο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στο κόσμο πιο ελκυστικό
έτσι ώστε να μπορέσει να μπει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων
και σε κάθε σπίτι .

Ιδού λοιπόν η Βίβλος
έγχρωμη εικονογραφημένη με φωτογραφίες του σήμερα
αφαιρετικές και συμβολικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget