3/5/10

Τηn γλώσσα μου έδωσαν ελληνική!!!


Αγαπητές/οι φίλες/οι και μέλη,

το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΚΕ δέχτηκε τους τελευταίους δύο μήνες κριτικές επισημάνσεις και απορίες για την ορολογία που χρησιμοποιήθηκε σε δημόσια κείμενα της ΟΛΚΕ, όπως τα δελτία τύπου, αλλά και στην επικοινωνία του ΔΣ με συγκεκριμένα μέλη και φίλες/ους της ΟΛΚΕ. Για το λόγο αυτό στην πρόσφατη συνεδρίαση της Πέμπτης 29 Απριλίου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ενημερώσει τα μέλη και φίλες/ους της ΟΛΚΕ για ποιο λόγο χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη ορολογία, αλλά και για τα σημεία όπου διαφοροποιείται από το λόγο των προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων.
Όπως γνωρίζετε, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΚΕ δεσμεύεται από το Καταστατικό της και τον Εσωτερικό της Κανονισμό, που δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δράση και την επικοινωνία της ΟΛΚΕ. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωστής Σπηλιώτης (φιλόλογος, Ma. στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία) προχώρησε μάλιστα σε μια σύντομη ανάλυση λόγου του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, ώστε να βεβαιωθούμε για το ποιος ακριβώς είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούνται από αυτά οι όροι που αφορούν την κοινότητά μας. Την ανάλυση λόγου του Κωστή Σπηλιώτη μπορείτε να τη διαβάσετε στο αρχείο που επισυνάπτεται.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί πως δεσμεύεται απόλυτα από το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, αλλά όχι και από τις αποφάσεις των προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων. Σε αυτή τη βάση, προκρίνει πλέον τον όρο "ομοφοβία" ως τον πιο κατανοητό από τα μέλη της κοινότητας και τον πλέον διαδεδομένο διεθνώς, εγκαταλείποντας τα "ομοφυλοφοβία" και "ομοερωτοφοβία" ως περισσότερο δυσνόητα και στα όρια του αδόκιμου, όσον αφορά τα λεξικά της Κοινής Νεοελληνικής και τις Εγκυκλοπαίδιες που κυκλοφορούν στα ελληνικά. Να επισημάνουμε ότι σε κανένα σημείο του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού δεν αναφέρεται κάποιος από τους τρεις όρους, οπότε είναι στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου να επιλέγει κάποιον από αυτούς.
Επιπλέον, παρόλο που το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός χρησιμοποιούν σταθερά τους όρους "τρανσέξουαλ", "τρανστζέντερ" και "hiv+ άτομα", νομίζουμε πως θα ήταν καλύτερη πλέον η χρήση της ελληνικής μετάφρασης δηλαδή: "διαφυλικές/οι" (transsexual), "διεμφυλικές/οι" (trangender) [με τη λέξη "τρανς" να ακολουθεί σε παρένθεση για όσες/ους δε γνωρίζουνν την ελληνική μετάφραση] και "οροθετικά άτομα" (hiv+). Σε αυτήν την περίπτωση δε γίνεται διαφορετική επιλογή όρου από το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, απλώς οι υπάρχοντες όροι μεταφράζονται. Για λόγους συντομίας στα κείμενα, μπορεί οι διεμφυλικές/οι και διαφυλικές/οι να αναφέρονται μονολεκτικά ως "τρανς", που είναι και ο πιο κοινά αποδεκτός όρος ανάμεσα στις/τους τρανς ακτιβίστριες/τές στην Ελλάδα.
Σε συμφωνία με το το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΚΕ θα συνεχίσει να αναφέρεται σταθερά σε γκέι, λεσβίες, αμφισεξουαλικές/ούς. Από την άλλη δε μπορεί να απορρίπτει τον αυτοπροσδιορισμό μελών της ΟΛΚΕ ως "ομοφυλόφιλων" ή "πούστηδων" και να λογοκρίνει το δημόσιο λόγο που εκφράζουν ως άτομα, εκτός από τις περιπτώσεις που τους έχει ανατεθεί να εκπροσωπήσουν δημόσια την ΟΛΚΕ. Να σημειώσουμε ότι το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός δεν κρίνουν απαράδεκτη τη χρήση των όρων "ομοφυλόφιλος" και "πούστης", απλώς τους αποφεύγουν συστηματικά.
Τέλος από την ανάλυση λόγου του Κωστή Σπηλιώτη φάνηκε ότι το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός δεν έχουν ένα συστηματικό τρόπο να αναφέρονται και στα δύο γένη, χρησιμοποιούν απλώς συχνότερα την αναλυτική αναφορά ολογράφως σε αρσενικό και θηλυκό, με το θηλυκό να αναφέρεται πρώτο. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ένας και μόνο τρόπος γραφής για το συγκεκριμένο ζήτημα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα ακολουθήσει τη συχνότερη χρήση (θα μιλά δηλαδή για "φίλες και φίλους", "αμφισεξουαλικές και αμφισεξουαλικούς"), θα χρησιμοποιεί όμως για λόγους συντομίας και τη διπλή κατάληξη που χωρίζεται με κάθετο (δηλαδή "φίλες/οι", "αμφισεξουαλικές/οί") που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο φεμινιστικό και αντισεξιστικό λόγο.
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ΟΛΚΕ θεωρήσει ότι οι συγκεκριμένες γλωσσικές επιλογές αντιβαίνουν στο Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΚΕ είναι παραπάνω από πρόθυμο να προχωρήσει σε ανοικτή διαβούλευση για το θέμα. Σε κάθε περίπτωση θα χαρούμε πολύ να δεχτούμε τα σχόλιά σας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Φιλικά
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΚΕ


[Το κείμενο αυτό γράφτηκε από τον Κωστή Σπηλιώτη για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΚΕ
και είναι μια σύντομη ανάλυση λόγου, σχετικά με κάποιες γλωσσικές επιλογές που γίνονται
σε αυτά τα δύο κείμενα.]
1) Σε όλο το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό δεν αναφέρονται πουθενά οι λέξεις
“ομοφοβία”, “ομοφυλοφοβία”, “ομοερωτοφοβία”, ούτε η συγγενής έννοια
“ετεροκανονικότητα”.
2) Ναι μεν η ΟΛΚΕ έχει στο όνομά της το “ομοφυλοφιλική, λεσβιακή κοινότητα” αλλά στο
εσωτερικό των κειμένων λόγος γίνεται σταθερά για “λεσβίες, γκέι, αμφισεξουαλικούς/ες και
τρανς” ενιότε με την προσθήκη “transsexual τρανσέξουαλ transgender – τρανστζέντερ,
παρενδυτικών”, ενώ γίνεται σποραδική αναφορά σε hiv+ άτομα.
3) Όσον αφορά τη χρήση του γραμματικού γένους, το Καταστατικό και Εσωτερικός
Κανονισμός αποφεύγουν γενικά το -ος/-η π.χ. χαρούμενος/η και αντίθετα μιλούν είτε
ολογράφως για “παρευρισκόμενες και παρευρισκόμενους” “ομιλήτριες και ομιλητές” κτλ. (με
σταθερά πρώτο το θηλυκό και μετά το αρσενικό), ενώ για τις λέξεις που έχουν ίδια μορφή σε
αρσενικό και θηλυκό κάποιες φορές προσθέτουν το “άνδρας και γυναίκα” π.χ. “ γυναίκες ή
άνδρες σύμβουλοι”, “γυναίκα ή άνδρας μέλος” κτλ. Το Καταστατικό και ο Εσωτερικός
Κανονισμός κάνουν όμως και αναφορές μόνο στο αρσενικό γένος όπως “ευεργέτες, δωρητές”
(Καταστατικό Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παρ. 1), “στον πρόεδρο πρωτοδικών” (Καταστατικό
Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παρ. 4), “από μέλη ή τρίτους” (Καταστατικό Κεφάλαιο 3, Άρθρο 6, παρ.
1), “του Προέδρου και του Γραμματέα” (Καταστατικό Κεφάλαιο 4, Άρθρο 9, παρ. 3), “τους
επιλαχόντες” (Καταστατικό Κεφάλαιο 4, Άρθρο 11, παρ. 3), “ο πρώτος σε ψήφους”, “ο
πρόεδρος”, “ο αναπληρωτής πρόεδρος”, “ο γραμματέας”, “ο ταμίας” (όλα τα προηγούμενα
στο (Καταστατικό Κεφάλαιο 4, Άρθρο 12).

7 σχόλια:

gay super hero είπε...

Θετικό είναι που θέλουν να ξεκαθαρίσουν επιτέλους κάποια πράγματα.

Ειδικά σε σχέση με τις λέξεις "ομοφοβία" και "διαφυλικός" ώστε να μην ακούμε 15 διαφορετικές εκδοχές που απλώς μπερδεύουν τα πράγματα...

pisoglendis είπε...

απο πότε *ειδικα εσυ *
περιμένεις απο την ΟΛΚΕ να σου πει πως πρέπει να μιλήσεις?
Οι λέξεις ειναι προσωπική επιλογή βάση των καταστάσεων
μια χαρά ειναι η λέξη πούστης
και η λέξη τραβεστί
Διότι ξέρεις η μαμά μου αν της πω διαφυλικός θα καταλάβει αμέσως τι θέλω ναπω..

stassa είπε...

Ε και τρανς να της πεις, δε θα μπερδευτεί; Σάμπως όμως κι απευθύνεται στη μαμά σου η γλώσσα της ΟΛΚΕ; Αφού έτσι που τα γράφουνε πάντα είναι προφανές οτι είναι για εσωτερική κατανάλωση, της κοινότητας.

Εγώ πάντως (και δε θέλω να κάνω κακοπροαίρετη κριτική ούτε στην ΟΛΚΕ ούτε στον κο Σπηλιώτη) αυτό που με ενοχλεί είναι η διπλή κατάληξη με την κάθετο, το -ος/-η κλπ. Μου κουράζει τα μάτια στ' αλήθεια. Αφού υπάρχει όντως ένα θέμα με την επικράτηση του αρσενικού γένους, γιατί να μη χρησιμοποιήσουνε το θηλυκό και να τελειώνουνε; Ή έστω να χρησιμοποιούνε πότε το ένα και πότε το άλλο.

Παρόμοιο ζήτημα είχε δημιουργηθεί παλιότερα σε ένα χώρο που δεν έχει σχέση ούτε με το λοατ κίνημα ούτε με το φεμινισμό. Όποιοι έχουνε υπόψη τους τα παιχνίδια ρόλων (rpgs) θα θυμούνται οτι κι εκεί μια εποχή είχαν δημιουργηθεί ανάλογες ανησυχίες και κάποιοι εκδότες (η White Wolf συγκεκριμμένα) είχαν καταλήξει να χρησιμοποιούν το θηλυκό σε γενικές αναφορές (και το αρσενικό ειδικά, για μια κατηγορία παιχτών τους).

Αλήθεια, γιατί έβαλες λεκτική επαλήθευση στα σχόλια;

pisoglendis είπε...

stassa
φυσικά ξέρει η μάνα μου καλέ τι ειναι τράνς
πλάκα κανεις?
τόσες φίλες έχω..

ρωτάει ακόμα πολλά γιατι μπερδεύεται αλλά οκ το τραβεστί το ξέρει

για την διπλή κατάληξη μαζί σου 1000%
το εχω πει τόσες φορές
έλαιος!!

οσο για την λεκτική επαλήθευση είχα πολλά spam ε κινέζικα και αγγλικά και μαλακίες..
εσεις δεν έχετε θέμα με αυτο??
αν κόπασε να το βγάλω.

stassa είπε...

Α ναι, τα κινέζικα τά 'χα κι εγώ. Δεν ξέρω αν τελειώσανε. Ε, καλά δε μ' ενοχλούνε απλά ρώτησα.

Πας τις φίλες σου στη μαμά σου να βλέπει που βγαίνεις και με κοπέλες; :P

pisoglendis είπε...

kai an einai kaneis pio thilikos
p.x vafete ligo exei vgalmeno fridi
rotaei
tha ginei ginaika?
i leei gia merikes files mou
einai kanonikes tora ? ta ekopsan ola?
plaka exei..
alla tora then rotaei tipota ta exei mathei pano kato
ta vasika
alla oute diafilikos kserei ti einai oute gay
panta me rotouse ti einai afto to ngoy kai ngoy pou lete sinexeia??

Ανώνυμος είπε...

Am to lete me profora kai ti mberdevete ti gynaika!

M' aresei i mama sou opos tin akouo. :)

(stassa)

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget