19/12/10

Το παιδικό μου ημερολόγιο
Πάντα στο ημερολόγιο έγραφα γι α κάποια αγάπη που ήταν γένους θηλυκού.
Κάποτε το χέρι μου έκανε μια μουντζούρα και άλλαξε την κατάληξη.
Ήταν τότε που βρήκα τελικά το θάρρος να ζήσω όπως θέλω εγώ και να τα κάνω όλα αρσενικά στην ζωή μου.
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget