9/12/10

ΓνωριμίαΆδειοι δρόμοι
Κυριακή απόγευμα
Σηκώθηκε σκόνη
Ο αέρας έπαιζε με τις αφίσες στους δρόμους
αυτές που κολλούσα.. πάνω στις άλλες
που θα κολλήσουν πάνω στις δικές μας.
Καθόσουν παρέα με κάποιον άλλο
που κάπνιζε βιαστικά
για να γυρίσει στο μαγειρείο.
Σκέφτηκα κάτι ωραίο..
που ο ήλιος το έκαψε
με ένα μελαγχολικό φως
Ο Γιώργος δεν κατάφερε να μας σώσει
..... ούτε και εγώ
Ήμασταν τρεις με το ίδιο όνομα
μα κανείς μας δεν είχε την απάντηση
Τόσο εφήμεροι
Δυο σκιές ....
που περπατούν
μες την βουή της πόλης
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget