19/5/11

Σαββατο


Αυτό είναι το 22ο βιβλίο του Γιώργου Χρονά. Κείμενά του δημοσιευμένα και αδημοσίευτα από το 1980 έως το 2011.
Χωρίζεται σε τρεις ενότητες: Σάββατο, Επίμετρο, Επίλογος με τέσσερις συνεντεύξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget