29/9/11

Η αντροκρατούμενη κοινωνία κατασκευάζει περίπλοκες ιεροτελεστίες που σου επιτρέπουν να αγγίξεις το δέρμα άλλων αντρών

και να μην "παρεξηγήστε"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget