19/10/12

Δεν πιστεύω σε μια μοίρα

που χτυπά τους ανθρώπους όπως και αν δράσουν
αλλά σε μια μοίρα που τους χτυπά αν δεν δράσουν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget