11/5/13

γιορτη

σηκώθηκα και εγώ για
 εκείνον τον ξέφρενο χορό
κουνήθηκα μηχανικά
γνωρίζοντας ήδη πως η γιορτή έχει τελειώσει

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget