18/7/13

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ


μετα απο τόσα χρόνια αυτό το ίδιο ταβάνι
αλλάζει
και οι αναμνήσεις μεταφέρονται ...
λίγα τετράγωνα πιο πέρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget