7/7/14

Ποίηση


Όσο το σέξ ήταν υπαίθριο
Επικίνδυνο
Απαιτούσε προσπάθεια τόλμη και επικοινωνία
Γράφαμε και από κανένα ποίημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget