7/7/14

Τάσος
Αδιάφορα  δέχτηκα
Όπως όλες εκείνες τις φορές που δεν έχεις προσδοκίες.
Σχεδόν απορείς για το ναι που είπες.
Μέχρι  η πραγματικότητα να σου δείξει πόσο λάθος θα ήταν το όχι.
Μπροστά μου η τέλεια αρμονία.
Δεν τολμώ να κοιτάξω
Μπροστά μου είναι αυτός  που με  ανέστησε σε μια στιγμή απόλυτης αιωνιότητας .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget